STEM Eğitiminde Sosyo-Bilimsel Konular: Fizik

Rüzgar türbinlerimizi yaygınlaştırmalı mıyız?


Rüzgar türbinleri genellikle temiz enerji kaynağı olarak kabul edilir. Bununla birlikte, özellikle yerleşim bölgelerinin yakınında rüzgar türbinlerinin inşası toplumu ikiye bölmektedir.

Bir rüzgar türbini veya basitçe rüzgar çarkı, rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür ve bir elektrik şebekesini besler. Günümüzde rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisinden yararlanmanın en önemli şeklidir.

Çoğu alanda, rüzgar türbinlerinden enerji üretimi potansiyelinden yararlanılmamaktadır. Bu nedenle, daha fazla rüzgar türbini inşa etmeli miyiz, etmemeli miyiz?

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Örnekteki SBK

SBK’nın özellikleri

STEM Eğitiminde SBK nasıl kullanılır?

Bu örnekteki tartışmalı durum. Rüzgar santralleri genellikle temiz bir enerji kaynağı olarak kabul edilir. Ancak rüzgar santrallerinin kurulumu ekonomik ve biyolojik faktörleri de etkilemektedir.

Özellikler