Tyrinėjimais grįstas mokymasis STEM ugdyme: biologija

Gyvūnų pėdsakai


Vasarą ar žiemą, pavasarį ar rudenį... Tikriausiai visi matėte gyvūnų pėdsakus smėlyje, dirvoje ar sniege! Bet ką gi jie gali mums pasakyti?
 

Pažvelkite į pateiktą paveikslą. Ką pastebite remdamiesi savo žiniomis apie gyvūnus, jų pėdsakus, mitybos grandines, konkurenciją ir ekologinius santykius?

 

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Įgyvendinimas

>

TGM šiame pavyzdyje

TGM savybės

Kaip taikyti TGM STEM ugdymui?

Ši užduotis skatina ir kūrybiškumą, ir gebėjimą interpretuoti tai, kas nagrinėjama. Tikslas – susieti mokinių aplinkosaugos žinias ir išaiškinti gyvūnų mitybos grandinę. Užduotis turi ne vieną teisingą sprendimą, o gana daug ir įvairių. Mokinių idėjos ir prielaidos yra geras atspirties taškas argumentams ir diskusijoms.

TGM pagrindinės savybės: mokiniai…

 • kelia savo mokslinius klausimus;
 • atsakydami į klausimus teikia prioritetą įrodymams;
 • formuluoja įrodymais pagrįstus paaiškinimus;
 • sieja paaiškinimus su mokslo žiniomis;
 • komunikuoja ir pagrindžia savo paaiškinimus.

Išvada: TGM užduotys yra save apibrėžiančios užduotys.

Dažniausiai mokiniai TGM užduotį atlieka taip (tyrimo ciklas):

 1. Formuluoja tam tikrą klausimą (klausk).
 2. Taiko turimas žinias, kad suprastų problemą ir išnagrinėtų galimus sprendimus (tyrinėk).
 3. Remdamiesi ankstesnėmis išvadomis, kuria naujas (kurk).
 4. Aptaria išvadas (diskutuok).
 5. Įvertina rezultatus ir, jei reikia, tobulina sprendimą (reflektuok).

Pateikiamos užduotys:

 • yra prieinamos visiems mokiniams;
 • siūlo iššūkius, kuriuos įmanoma pasiekti;
 • ugdo gebėjimą sklandžiai dirbti, supratimą ir procesus;
 • siūlo keletą „įėjimo taškų“;
 • įtraukia į veiklą įvairiais metodais ir strategijomis;
 • padeda labiau vertinti procesą, o ne atsakymą.

Mokytojo vaidmuo taikant TGM STEM ugdyme

 • Orientuojasi į mokinių mąstymą ir samprotavimus, kelia jiems iššūkius.
 • Skatina vertinti strategijas ir apie jas komunikuoti.
 • Atskleidžia klaidingus įsitikinimus.
 • Padeda mokiniui mokytis iš klaidų.
 • Skatina mokinius ieškoti alternatyvių sprendimo būdų.

Daugiau turinio