Onderzoekend leren (IBL) in de betavakken: Biologie

Voetafdrukken van dieren


Zomer of winter, lente of herfst... Waarschijnlijk heeft u ze allemaal wel eens gezien in het zand, de grond of de sneeuw; voetafdrukken van dieren! Maar wat kunnen ze ons vertellen?

Kijk eens naar de tekening hieronder. Gebaseerd op wat je weet over dieren, voetafdrukken, voedselketens, concurrentie en ecologische relaties; wat neem je waar?

Details

>

Uitwerking

>

Implementatie

>

IBL in dit voorbeeld

Kenmerken van IBL

Hoe gebruik je IBL in betavakken

Deze taak stimuleert zowel de creativiteit als het vermogen om te interpreteren wat is waargenomen. Het doel is aan te sluiten bij de milieukennis van de leerlingen en de voedselketen te begrijpen. De opdracht heeft niet slechts één juiste oplossing, maar heel verschillende. De ideeën en veronderstellingen van de leerlingen vormen een goed uitgangspunt voor argumentatie en discussie.

 

IBL heeft de volgende kenmerken: Leerlingen…

•stellen hun eigen wetenschappelijk georiënteerde vragen;

•geven voorrang aan bewijzen bij het beantwoorden van vragen;

•formuleren verklaringen op basis van bewijzen;

•verbinden verklaringen met wetenschappelijke kennis;

•communiceren en rechtvaardigen verklaringen

 

Conclusie: IBL opdrachten differentieren en geven alle leerlingen gelegenheid om bij te dragen

 

Gewoonlijk verwerken de leerlingen een IBL-taak als volgt (Onderzoekscyclus):

1.Een specifieke vraag formuleren (Ask)a

2.Gebruik de bestaande kennis om het probleem te begrijpen en mogelijke oplossingen te onderzoeken (Investigate)

3.Creëer nieuwe bevindingen op basis van de eerdere bevindingen (Create)

4.Bespreek de bevindingen (Discuss) 

5.Evalueer het resultaat en verbeter, indien nodig, de oplossing (Reflect)

 

 

Activiteiten zijn

•toegankelijk voor alle leerlingen

•Bied haalbare uitdagingen

•vloeiendheid, begrip en processen ontwikkelen

•meerdere ingangspunten bieden

•Gebruik van een reeks methoden en strategieën

•meer waarde hechten aan het proces dan aan het antwoord

 

De rol van de docent is…

•Onderzoekt en daagt het denken en redeneren van studenten uit

•Zet aan tot het evalueren en communiceren van strategieën

•Ontdekt misvattingen

•Ondersteunt de student om van fouten te leren

•Prikkelt en stimuleert de verkenning van alternatieve routes

 

 

Meer inhoud