STEM Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Biyoloji

Hayvan Ayak İzleri


Yaz veya kış, ilkbahar veya sonbahar… Muhtemelen hepsini kumda, toprakta veya karda görmüşsünüzdür; hayvan ayak izleri! Ama bize ne söyleyebilirler?

Aşağıdaki çizime bir göz atın. Hayvanlar, ayak izleri, besin zincirleri, rekabet ve ekolojik ilişkiler hakkında bildiklerinize dayanarak neler dikkatinizi çekiyor?

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Örnekteki SDÖ

SDÖ’nin özellikleri

STEM Eğitiminde SDÖ nasıl kullanılır?

Bu görev hem yaratıcılığı hem de gözlemlenenleri yorumlama yeteneğini teşvik eder. Amaç, öğrencilerin çevresel bilgileriyle bağlantı kurmak ve besin zincirini anlamlandırmaktır. Görevin yalnızca bir doğru çözümü değil, oldukça farklı çözümleri var. Öğrencilerin fikirleri ve varsayımları tartışma ve argüman oluşturmaları için iyi bir başlangıç noktası sağlar.

SDÖ temel olarak şu şekilde karakterize edilir: Öğrenciler…

 • kendi bilimsel odaklı sorularını oluşturur.
 • sorulara yanıt verirken delillere öncelik verir.
 • açıklamalarını delillere dayandırır.
 • açıklamalarını bilimsel bilgi ile ilişkilendirir.
 • sonuçlarını paylaşır ve açıklamalarını gerekçelendirir.

Sonuç: SDÖ görevleri kendi içinde farklılıklar olan görevlerdir.

Genellikle öğrenciler bir SDÖ görevini aşağıdaki gibi yürütür (Araştırma Döngüsü)

 1. Belirli bir soru oluşturun (Sor)
 2. Problemi anlamak ve olası çözümleri araştırmak için mevcut bilgileri kullanın (Araştırma)
 3. Önceki bulguları temel alan yeni bulgular oluşturun (Oluştur)
 4. Bulguları tartışın (Tartış)
 5. Sonucu değerlendirin ve gerekirse çözümü iyileştirin (Yansıtın)

Sunulan görevler…

 • Tüm öğrenciler için erişilebilir olsun.
 • Ulaşılabilir hedefler içersin.
 • Bilgi ve süreçleri geliştirsin.
 • Birden çok giriş noktası/seviyesine sahip olsun.
 • Birden çok yöntem ve strateji kullanabilmeyi sağlasın.
 • Cevaptan çok sürece değer verecek yapıda olsun.

STEM eğitiminde SDÖ kullanımında öğretmenin rolü

 • Öğrencinin düşünmesini ve akıl yürütmesini inceler ve onları düşünmeye sevk eder.
 • Öğrencilerin stratejilerini konuşmalarını ve düşünmelerini teşvik eder.
 • Kavram yanılgılarını ortaya çıkarır.
 • Öğrencilerin hatalarından öğrenmelerini destekler.
 • Alternatif yolların keşfedilmesini teşvik eder ve yönlendirir.

Daha fazla içerik