Tyrinėjimais grįstas mokymasis STEM ugdyme: fizika

Magnetinio lauko zonoje


Europoje paskirstytojų tiekiama elektros srovė yra kintama, jos dažnis – 50 Hz (50 ciklų per sekundę). Ši srovė sukuria magnetinį lauką.

Siekiant užtikrinti piliečių saugumą yra nustatytos didžiausios elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės.

Ar vidutinė magnetinio lauko vertė jūsų mokykloje yra didesnė už nustatytąją?

 

 

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Įgyvendinimas

>

TGM šiame pavyzdyje

TGM savybės

Kaip taikyti TGM STEM ugdymui

Šioje TGM užduotyje mokiniai atlieka ne tik Žemės magnetinio lauko matavimus mobiliaisiais  telefonais, bet ir tiria, ar vidutinės vertės, kurias jie gauna, atitinka pradines vertes. Mokiniai taip pat patikrina, ar gali būti matavimo pikų, pateikia juos pagrindžiančius paaiškinimus.

TGM pagrindinės savybės: mokiniai…

 • kelia savo mokslinius klausimus;
 • atsakydami į klausimus teikia prioritetą įrodymams;
 • formuluoja įrodymais pagrįstus paaiškinimus;
 • sieja paaiškinimus su mokslo žiniomis;
 • komunikuoja ir pagrindžia savo paaiškinimus.

Išvada: TGM užduotys yra save apibrėžiančios užduotys.

Dažniausiai mokiniai TGM užduotį atlieka taip (tyrimo ciklas):

 1. Formuluoja tam tikrą klausimą (klausk).
 2. Taiko turimas žinias, kad suprastų problemą ir išnagrinėtų galimus sprendimus (tyrinėk).
 3. Remdamiesi ankstesnėmis išvadomis, kuria naujas (kurk).
 4. Aptaria išvadas (diskutuok).
 5. Įvertina rezultatus ir, jei reikia, tobulina sprendimą (reflektuok).

Pateikiamos užduotys:

 • yra prieinamos visiems mokiniams;
 • siūlo iššūkius, kuriuos įmanoma pasiekti;
 • ugdo gebėjimą sklandžiai dirbti, supratimą ir procesus;
 • siūlo keletą „įėjimo taškų“;
 • įtraukia į veiklą įvairiais metodais ir strategijomis;
 • padeda labiau vertinti procesą, o ne atsakymą.

Mokytojo vaidmuo taikant TGM STEM ugdyme

 • Orientuojasi į mokinių mąstymą ir samprotavimus, kelia jiems iššūkius.
 • Skatina vertinti strategijas ir apie jas komunikuoti.
 • Atskleidžia klaidingus įsitikinimus.
 • Padeda mokiniui mokytis iš klaidų.
 • Skatina mokinius ieškoti alternatyvių sprendimo būdų.

Daugiau turinio