Onderzoekend leren (IBL) in de betavakken: Natuurkunde

In het vizier van het magnetisch veld


In Europa wordt in het algemeen gewerkt met wisselstroom en heeft de stroom een frequentie van 50 Hz (50 cycli per seconde). Deze stroom creëert een magnetisch veld waarvan de maximale blootstellingswaarden zijn vastgelegd om de veiligheid van de burgers te waarborgen.

Wordt u op uw school blootgesteld aan gemiddelde waarden van het magnetisch veld die hoger zijn dan de referentiewaarden?

 

 

Details

>

Solution

>

Implementatie

>

IBL in dit voorbeeld

Kenmerken van IBL

Hoe gebruik je IBL in betavakken

Deze IBL-activiteit stelt leerlingen in staat een onderzoek te doen dat hen niet alleen in staat stelt metingen te doen, met behulp van mobiele telefoons, van het magnetisch veld van de aarde, maar ook om na te gaan of de gemiddelde waarden waaraan ze worden blootgesteld, overeenkomen met de referentiewaarden.
De leerlingen zullen ook de mogelijkheid hebben om na te gaan of er meetpieken kunnen bestaan, en verklaringen te geven die deze pieken rechtvaardigen.

 

 

IBL wordt hoofdzakelijk als volgt gekenmerkt: Leerlingen...

- creëren hun eigen wetenschappelijk georiënteerde vragen;

- geven voorrang aan bewijs bij het beantwoorden van vragen;

- formuleren verklaringen gebaseerd op bewijs;

- verbinden verklaringen met wetenschappelijke kennis;

- communiceren en verantwoorden verklaringen


Conclusie: IBL-taken zijn zelfdifferentiërende taken


Gewoonlijk verwerken de leerlingen een IBL taak als volgt (Onderzoekscyclus)


1. Formuleer een specifieke vraag (Ask)

2. Gebruik de bestaande kennis om het probleem te begrijpen en mogelijke oplossingen te onderzoeken (Investigate)

3. Creëer nieuwe bevindingen op basis van de eerdere bevindingen (Create)

4. Bespreek de bevindingen (Discuss)  

5. Evalueer het resultaat en verbeter, indien nodig, de oplossing (Reflect)

De gepresenteerde taken...

- Zijn toegankelijk voor alle studenten

- Bieden haalbare uitdagingen

- Ontwikkelen spreekvaardigheid, begrip en processen

- Bieden meerdere ingangspunten

- impliceren het gebruik van een reeks methoden en strategieën

- meer waarde hechten aan het proces dan aan het antwoord


De rol van een leraar bij het gebruik van onderzoekend leren in het bèta/technisch onderwijs

- Onderzoekt en daagt het denken en redeneren van leerlingen uit

- Zet aan tot het evalueren en communiceren van strategieën

- Ontdekt misvattingen

- Ondersteunt de student om van fouten te leren

- Provoceert en stimuleert de verkenning van alternatieve routes

Meer inhoud