STEM Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Fizik

Manyetik alanın kapsama alanında


Avrupa'da dağıtıcılar tarafından sağlanan elektrik akımı alternatiftir ve 50 Hz frekansa sahiptir.

Bu akım, vatandaşların güvenliğini sağlamak için maksimum maruz kalma değerleri referans alınan bir manyetik alan yaratır.

Okulunuzda, referans değerlerden daha yüksek ortalama manyetik alan değerlerine maruz kalıyor musunuz?

 

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Bu örnekteki SDÖ

SDÖ‘nün özellikleri

STEM eğitiminde SDÖ nasıl kullanılır?

Bu SDÖ faaliyeti, öğrencilerin cep telefonu kullanarak Dünya'nın manyetik alanını ölçmelerinin yanı sıra, maruz kaldıkları ortalama değerlerin referans değerleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmelerini sağlayacak bir araştırma yapmalarına olanak tanır.
Öğrenciler ayrıca ölçüm tepe noktalarının var olabileceğini doğrulama ve bunları gerekçelendiren açıklamalar sunma fırsatına da sahip olacaklardır.

 

SDÖ temel olarak aşağıdaki gibi karakterize edilir:
Öğrenciler...

 • kendi bilimsel odaklı sorularını oluştururlar;
 • Sorulara yanıt verirken delillere öncelik verirler;
 • Delillere dayalı açıklamalar formüle ederler;
 • açıklamaları bilimsel bilgi ile ilişkilendirirler;
 • açıklamaları iletirler ve doğrularlar.

Sonuç: SDÖ görevleri kendi kendini farklılaştıran görevlerdir

Öğrenciler genellikle bir SDÖ görevini aşağıdaki şekilde yürütürler (Araştırma Döngüsü)

 1. Belirli bir soru oluşturma (Sor)
 2. Sorunu anlamak ve olası çözümleri araştırmak için mevcut bilgileri kullanmak (Araştır)
 3. Önceki bulgulara dayanarak yeni bulgular oluştur (Oluştur)
 4. Bulguları tartış (Tartış)    
 5. Sonucu değerlendir ve gerekirse çözümü iyileştir (Yansıt)

 

Sunulan görevler;

 • Tüm öğrenciler tarafından erişilebilir
 • Ulaşılabilir zorluklar sağlar
 • Akıcılık, anlayış ve süreçleri geliştirir
 • Birden fazla giriş noktası sunar
 • Bir dizi yöntem ve strateji kullanmayı içerir
 • Cevaptan ziyade sürece değer verir

STEM eğitiminde SDÖ kullanımında öğretmenin rolü

 • Öğrenci düşüncesini ve muhakemesini inceler ve zorlar
 • Stratejilerin değerlendirilmesini ve iletişimini teşvik eder
 • Yanlış anlamaları ortaya çıkarır
 • Öğrencinin hatalarından ders çıkarmasını destekler
 • Alternatif yolların araştırılmasını kışkırtır ve teşvik eder

 

Daha fazla içerik