Authentieke context in onderwijs: Natuurkunde

Sensoren in de Smartphone


Onze smartphone herkent of we hem horizontaal of verticaal vasthouden en verandert de schermstand wanneer we van positie veranderen! Maar hoe herkent de smartphone eigenlijk hoe we hem vasthouden?
 

Details

>

Uitwerking

>

Implementatie

>

AC in dit voorbeeld

Kenmerken van AC

Hoe gebruik je AC in betavakken

Smartphones zijn krachtige kleine computers die een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven zijn geworden. Hoewel de bediening intuïtief is en voor onze jeugd geen problemen oplevert, lijkt de technische achtergrond ongelooflijk complex. Toch kan de functionaliteit van afzonderlijke elementen, zoals de ingebouwde versnellingssensoren of de lidarsensoren die in nieuwere toestellen zijn ingebouwd, in de klas aan de orde worden gesteld.

 

 

Authentieke contexten worden als volgt gekarakteriseerd:

  • Authentieke contexten zijn leerplanonderwerpen geïntegreerd in taken over problemen uit de echte wereld die betekenisvol zijn voor leerlingen.
  • Deze taken moeten de aandacht van de leerlingen trekken, hun interesse en bereidheid om te leren vergroten.
  • Er moet gebruik worden gemaakt van generieke taken, d.w.z. taken die een product kunnen zijn dat in de echte wereld (van het werk) tot uiting komt, of ten minste zo vergelijkbaar zijn dat het illustreert hoe problemen in de echte wereld (van het werk) worden opgelost.
  • Er moeten verschillende competenties nodig zijn om de taak op te lossen.
  • Het voordeel van samenwerking tussen studenten moet duidelijk zijn.
  • De relevantie van bèta/techniek-vaardigheden voor het oplossen van de taak moet duidelijk zijn

Optioneel omvatten deze taken...

  • ... gebruik van digitale middelen.
  • ... beschrijvingen van bèta/technische beroepsprofielen in verband met deze taak.
  • Projectmatig leren!

Meer inhoud