Socio-Scientific Issues in Beta onderwijs: Biologie

Moet je vaccinatie voor mazelen verplichten?


Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte die vooral kinderen treft. Symptomen zijn rode huidvlekken, koorts en een sterk verzwakte algemene conditie die in sommige gevallen levensbedreigend kan zijn door een ernstig verloop (complicaties) met longontsteking en hersenontsteking.

Moeten vaccinaties tegen mazelen verplicht zijn?

Details

>

Oplossing

>

Uitvoering

>

>

SSI in dit voorbeeld

Kenmerken van SSI

Hoe gebruik je SSI in Beta onderwijs

Controverse in dit voorbeeld. Zuiver rekenkundig gezien zou men ervan uitgaan dat er geen twijfel zou moeten bestaan over de vraag of iemand al dan niet moet worden gevaccineerd. Inbreuken op persoonlijke rechten, zoals de onschendbaarheid van het lichaam, zijn echter niet gemakkelijk toe te passen afhankelijk van de cultuur en de juridische situatie, en zouden dat ook niet moeten zijn.

Kenmerken

 • SSI hebben een wetenschappelijke basis en vereisen dat mensen een dialoog aangaan, discussiëren en debatteren.

 • Zij zijn hoofdzakelijk controversieel van aard.

 • Ze vereisen meningsvorming en het nemen van beslissingen, onder meer op het gebied van wetenschappelijke, morele, ethische of sociale redenering.

Omgaan met SSI

 • Om deze problemen op te lossen moet onvolledige informatie worden geëvalueerd omdat het wetenschappelijk bewijsmateriaal tegenstrijdig of onvolledig is en de rapportage onvolledig

 • Vaak gaat het om een kosten-batenanalyse waarbij risico's en ethische overwegingen met elkaar in wisselwerking staan.

Het doel is te begrijpen hoe verschillende meningen zich ontwikkelen en versterken.

 1. Lees de tekst zorgvuldig!

 2. Hoe plaats je je in deze context!

 3. Plaats jezelf in de rol van een deskundige. Hoe zou je argumenteren...

  1. ... als u tegen de zaak bent

  2. ... als je niet tegen de zaak bent

 4. Doe je eigen (internet) onderzoek.

  1. Zoek een lijst van (schijnbaar) wetenschappelijk onderbouwde argumenten die vóór respectievelijk tegen de argumenten in deze zaak pleiten

  2. Ga in op het verband tussen de zaak en wetenschappelijke feiten.

 5. Welke andere aspecten beïnvloeden de perceptie van deze zaak?

Meer inhoud