STEM Eğitiminde Sosyo-Bilimsel Konular: Kimya

Yeşil amonyaktan sentetik gübrelerin kullanımı: Evet mi Hayır mı?


Amonyak çok sayıda endüstriyel uygulamaya sahip kimyasal bir bileşiktir (soğutma gazı, su arıtma, plastik endüstrisi, tekstil, boyalar, temizlik ürünleri vb.). Haber-Bosch süreciyle amonyak üretimine ilişkin olarak yeşil amonyak üretimi gibi alternatif süreçler tartışılmıştır. Tarımda mahsul üretimini artırmak için gübre kullanımı gereklidir. Bu gübreler, dünyanın ihtiyacını karşılamak için temelde Haber-Bosch süreciyle üretilen amonyaktan büyük miktarlarda üretilmektedir.

Bir grup genç girişimci, daha sürdürülebilir bir tarıma katkıda bulunmak amacıyla bir tarım bölgesine müdahale etmek istiyor. Bu nedenle, yeşil amonyağın nasıl üretildiğine dair patenti olan bir grup araştırmacının çalışmaları hakkında bilgilendirilirler.

Çiftçi topluluğu ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Haber-Bosch süreci ile üretilen gübreleri satın almayı tercih ediyor çünkü onlar zaten bu kimyasal bileşiği sağlayan tedarikçileri var. Diğerleri ise bölgesel amonyak üretimi ve bunu sentetik gübreye dönüştürebilecekleri daha sürdürülebilir bir tarım yapma fikrine sıcak bakıyor. Bu nedenle, toplumu bilgilendirmek ve bilimsel bilgiyle hareket etmelerini sağlamak amacıyla yerel medya, bir kimya öğretmeninin aracılık ettiği kamuya açık bir tartışma düzenleterek duruma açıklık getirmek için harekete geçti.

 

Detaylar

>

Çözüm 1

>

Çözüm 2

>

Uygulama

>

Bu örnekteki SBK

SBK‘nın özellikleri

STEM eğitiminde SBK nasıl kullanılır?

Bu örnekteki tartışma: Örnek bir yeşil amonyak üretim projesinin kurulması ve bunun sentetik gübreye dönüştürülmesi (çözüm 1) veya Haber-Bosch süreci ile üretilen amonyaktan sentetik azot bazlı gübre ithal edilmesi (çözüm 2).
Çevresel etkisi çok düşük bir örnek projeden gübre üretimi veya kalite ve miktar açısından garanti sunan ithal gübre arasında hangi seçeneğin tercih edileceğidir.
İki sürecin avantaj ve dezavantajları karşılaştırıldığında, çiftçilerin amonyak üretimi, gübre üretimi ve kullanımında iyi uygulamalar konusunda etkili bir şekilde aydınlatılması durumunda, çözüm 1 topluma daha fazla fayda sağlar ve küresel ısınmanın en aza indirilmesine katkıda bulunur.

 

Özellikler

 • SBK'nın bilimde bir temeli vardır ve insanların diyalog, tartışma ve münazaraya katılmalarını gerektirir.

 • Esas olarak SBK’nın doğasında tartışma vardır.

 • Bilimsel, ahlaki, etik veya sosyal akıl yürütme konuları dahil olmak üzere fikir oluşturmayı ve karar vermeyi gerektirir.

SBK ile ilgilenmek

 • Bu sorunlarla ilgilenmek, çelişkili veya tamamlanmamış bilimsel deliller ve eksik raporlama nedeniyle eksik bilgilerin değerlendirilmesini gerektirir.

 • Genellikle bu konular, riskler ve etiksel akıl yürütmeninde kullanıldığı bir maliyet-fayda analizini içerir.

 

Amaç, farklı görüşlerin nasıl geliştiğini ve güçlendiğini anlamaktır.

 1. Metni dikkatlice okuyunuz!
 2. Bu bağlamda nasıl konumlanıyorsunuz!
 3. Kendinizi bir uzman rolüne koyun. Nasıl tartışırsınız...
  1. … eğer bu duruma karşı çıkarsanız
  2. … eğer bu duruma karşı çıkmazsanız
 4. Kendi (internet) araştırmanızı yapın.
  1. Bu durumda sırasıyla karşıt argümanları destekleyen bilimsel temelli argümanların listesini bulun
  2. Durum ile bilimsel gerçekler arasındaki bağlantıyı detaylandırın.
 5. Bu durumun algılanmasını başka hangi yönler etkiliyor?

 

Daha fazla içerik