STEM Eğitiminde Otantik Bağlam: Kimya

Biyoplastikler ne kadar biyolojiktir?


PLA (Polilaktid) gibi biyoplastikler, ambalaj endüstrisinde çok popüler hale geldi. Örneğin PLA, genellikle yoğurt kapları için bir malzeme olarak kullanılır ve özel 3D baskı sektöründe en yaygın kullanılan malzemedir.

Üretmek için kaynağında verimli ve geri dönüştürülebilir olarak kabul edilirler. Ama bu onları gerçekten çevre için daha iyi yapar mı?

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Bu örnekteki otantik bağlam

Otantik bağlamın özellikleri

STEM eğitiminde otantik bağlam nasıl kullanılır?

Biyoplastikler klasik plastiklere bir alternatif midir? Cevap birçok faktöre bağlıdır.

Tamamen ekolojik bir faktör olarak çoğunlukla evet, en azından ülkenin teknik altyapısı plastik atıkları türlerine göre ayırmaya izin veriyorsa ve mekanik olarak kompostlama veya geri dönüştürme kapasitesine sahipse.

Ekonomik açıdan bakıldığında cevap çoğunlukla hayırdır, ancak enerji fiyatları hızla artmaya devam ederse bu durum büyük olasılıkla değişecektir.

 

Otantik bağlamlar aşağıdaki gibi karakterize edilir.

  • Otantik bağlamlar, öğrenciler için anlamlı olan gerçek yaşam problemleriyle ilgili görevlere entegre edilmiş öğretim programı konulardır.
  • Bu görevler öğrencilerin dikkatini çekmeli, onların öğrenmeye ilgisini ve istekliliğini artırmalıdır.
  • Görevi çözmek için birkaç yetkinliğe ihtiyaç duyulmalıdır.
  • Görevi çözmek için STEM becerilerinin önemi açık olmalıdır.  
  • Öğrenciler arası işbirliğinin faydası net olmalıdır.

 

Genel görevler kullanılmalıdır. Yani hangi ürünün gerçek yaşamda (iş yaşamında) bir sonuç olabileceği veya en azından gerçek yaşam (iş yaşamı) problemlerinin nasıl çözüleceğini gösterecek şekilde olan  görevler.  


İsteğe bağlı olarak, bu görevler şunları içerir:

  • Dijital kaynakların kullanımı
  • STEM tanımları – bu görevle ilişkili iş profilleri
  • Proje tabanlı öğrenme!

 

Daha fazla içerik