STEM Eğitiminde Otantik Bağlam: Biyoloji

Kontrol altına alma


2020 baharında pek çok ülkede “hastaneler herkesi tedavi edebilecek mi?” sorusu gündeme geldi.

2020 baharında birçok okul Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez karantinaya girdi. Bu pek çok karantinanın sadece ilkiydi. Fakat bunlar nasıl ortaya çıktı? 2020’nin Mart ayında koronavirüsün hızlı yayılmasından dolayı pek çok okul kapatıldı. Yetkililer, aynı anda çok sayıda ağır hasta olacağından ve hastanelerin hepsini tedavi edemeyeceğinden korkuyorlardı. Bazı öğretmenler aynı fikirde değildi. Öğretmenler okullar kapatılmadan da her hâlükârda herkesin tedavi edilebileceğinden emindiler.

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Bu örnekteki otantik bağlam

Otantik bağlamın özellikleri

STEM eğitiminde otantik bağlam nasıl kullanılır?

Korona salgını ve sonuçları tüm toplumu etkiledi. Başka salgınlar nedeniyle yeni kısıtlamaların getirileceği korkusu var. Bu nedenle hangi önlemlerin işe yaradığı sorusu özel bir önem taşımaktadır.

Otantik Bağlamlar aşağıdaki gibi karakterize edilir.

  • Otantik bağlamlar, öğrenciler için anlamlı olan gerçek yaşam problemleriyle ilgili görevlere entegre edilmiş öğretim programı konulardır.
  • Bu görevler öğrencilerin dikkatini çekmeli, onların öğrenmeye ilgisini ve istekliliğini artırmalıdır.
  • Görevi çözmek için birkaç yetkinliğe ihtiyaç duyulmalıdır.
  • Görevi çözmek için STEM becerilerinin önemi açık olmalıdır. 
  • Öğrenciler arası işbirliğinin faydası net olmalıdır.

Genel etkinlik olarak kullanılabilir: yani hangi ürünün gerçek yaşamda (iş yaşamında) bir sonuç olabileceği veya en azından gerçek yaşam (iş yaşamı) problemlerinin nasıl çözüleceğini gösterecek şekilde olan  görevler. 

İsteğe bağlı olarak, bu görevler şunları içerir:

  • Dijital kaynakların kullanımı
  • STEM tanımları – bu görevle ilişkili iş profilleri
  • Proje tabanlı öğrenme!

Daha fazla içerik